Utbildning

Att revidera och granska

Utbildningen lär dig hur du kan utveckla din roll som CISO för att hantera ett revisionsprogram som del i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Den tar upp hur revisioner kan koordineras som en del av uppföljningen av hela ledningssystemet. För att stödja den som ska leda eller genomföra en revision så tar utbildningen även upp grundläggande aspekter för internrevisioner baserat på ISO 19011 som är en generell revisionsstandard och sedan fördjupningar från ISO/IEC 27007 och 27008 som specifikt gäller för informationssäkerhet.

Boka

Att revidera och granska

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 24900 SEK (exkl moms)

december

ons 4 - fre 6 Till bokning

Kl. 10:00 - 14:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

Vi går bland annat igenom revision, kontroll och förbättringsarbete, efterlevnad av externa krav samt användningen av revisioner och mätningar som underlag i informationssäkerhetsarbetet. Utbildningen baseras delvis på ISO 19011, ISO/IEC 27007 och ISO/IEC 27008 som handlar om revision.

Riktar sig till
Förkunskaper
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?