Utbildning

Att revidera och granska

Utbildningen lär dig hur du kan utveckla din roll som exempelvis revisionsledare inom informationssäkerhet och hur revisionen kan koordineras som en del av uppföljningen av hela ledningssystemet. Vi går bland annat igenom revision, kontroll och förbättringsarbete, efterlevnad av externa krav samt hur man nyttjar revisioner och mätningar som underlag i informationssäkerhetsarbetet. Utbildningen baseras delvis på ISO 19011, ISO/IEC 27007 och ISO/IEC 27008 som handlar om revision.

Boka

Att revidera och granska

Omfattning: 2 dagar

Pris: 19900 SEK (exkl moms)

december

tis 13 - ons 14 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Riktar sig till
Förkunskaper
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?