Utbildning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger upp arbetet som ett projekt enligt den tidigare versionen ISO/IEC 27003:2010 - Vägledning för införande av LIS.
Vi går igenom hur kraven i ISO/IEC 27001 kapitel 4–10 kan tillämpas i praktiken med olika aktiviteter i ett projektflöde. Även vägen till certifiering och hur kopplingen till andra ledningssystem berörs. Införandet sker på en exempelorganisation som möjliggör diskussioner om hur ett införande kan se ut för olika typer av organisationer.

Boka

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 24900 SEK (exkl moms)

november

ons 20 - fre 22 Till bokning

Kl. 10:00 - 14:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?

Boka

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 24900 SEK (exkl moms)

november

ons 20 - fre 22 Till bokning

Kl. 10:00 - 14:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se