Utbildning

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger upp arbetet som ett projekt enligt ISO/IEC 27003, vägledning för införande av LIS. Vi går igenom hur riktlinjer och krav i standarden kan tillämpas i praktiken, vägen till certifiering och hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. Vi tar även upp riskanalys utifrån ISO/IEC 27005 samt hur man tar hänsyn till lagar och externa krav.

Boka

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet

Omfattning: 3 dagar

Pris: 22900 SEK (exkl moms)

oktober

ons 19 - fre 21 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Utbildningen hålls på Skepparholmen, Nacka som Internatutbildning. Läs mer om vad gäller under dessa utbildningar under rubriken "Praktisk information".

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?