Utbildningar inom kvalitetsledning  ISO 9001

Ett bra kvalitetsledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Kvalitetsledningssystemet bidrar såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus. Vi har utbildningar som hjälper er både med vad ett kvalitetsledningssystem är och hur ni utvecklar ert ledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 26 - 27 okt
Stockholm, 8 - 9 dec
Jönköping, 14 - 15 dec
Stockholm, 20 - 21 jan
Göteborg, 10 - 11 mar
Jönköping, 16 - 17 mar
Stockholm, 22 - 23 mar
Malmö, 14 - 15 apr
Stockholm, 19 - 20 apr
Umeå, 4 - 5 maj
Sundsvall, 18 - 19 maj
Göteborg, 19 - 20 maj
Stockholm, 9 - 10 jun
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 2 - 6 nov
Online, 30 nov - 4 dec
Online, 3 - 9 feb
Online, 12 - 16 apr
Online, 8 - 15 jun
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 26 - 28 okt
Stockholm, 8 - 10 dec
Jönköping, 14 - 16 dec
Stockholm, 20 - 22 jan
Göteborg, 10 - 12 mar
Jönköping, 16 - 18 mar
Stockholm, 22 - 24 mar
Malmö, 14 - 16 apr
Stockholm, 19 - 21 apr
Umeå, 4 - 6 maj
Sundsvall, 18 - 20 maj
Göteborg, 19 - 21 maj
Stockholm, 9 - 11 jun
Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Omfattning: 1 dag
Kontinuitetshantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 20 apr
Kontinuitetshantering - Business continuity - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 30 nov - 18 dec
Online, 17 maj - 4 jun
Riskhantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 26 - 27 nov
Stockholm, 8 - 9 jun

Fortsättning

Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 8 - 9 dec
Stockholm, 4 - 5 feb
Göteborg, 17 - 18 mar
Stockholm, 15 - 16 apr
Malmö, 6 - 7 maj
Stockholm, 3 - 4 jun
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 3 dec
Stockholm, 17 feb
Göteborg, 27 apr