Kvalitetsledning ISO 9001

Ett bra kvalitetsledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Kvalitetsledningssystemet bidrar såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus. Vi har utbildningar som hjälper er både med vad ett kvalitetsledningssystem är och hur ni utvecklar ert ledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Malmö, 14 - 15 okt
Luleå, 20 - 21 okt
Stockholm, 26 - 27 okt
Göteborg, 3 - 4 nov
Stockholm, 8 - 9 dec
Jönköping, 14 - 15 dec
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 17 - 21 aug
Online, 21 - 25 sep
Online, 2 - 6 nov
Online, 30 nov - 4 dec
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Malmö, 14 - 16 okt
Luleå, 20 - 22 okt
Stockholm, 26 - 28 okt
Göteborg, 3 - 5 nov
Stockholm, 8 - 10 dec
Jönköping, 14 - 16 dec
Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Omfattning: 1 dag
Kontinuitetshantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Kontinuitetshantering - Business continuity - Distans

Distansutbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 24 aug - 11 sep
Online, 30 nov - 18 dec
Riskhantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 26 - 27 nov

Fortsättning

Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 22 - 23 sep
Malmö, 16 - 17 nov
Göteborg, 24 - 25 nov
Stockholm, 8 - 9 dec
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 17 sep
Göteborg, 3 dec