Kvalitetsledning ISO 9001

Ett bra ledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Ledningssystemet bidrar såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus. Vi har utbildningar som hjälper er både med vad är ett ledningssystem och hur utvecklar ni ert ledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 11 - 12 maj
Stockholm, 15 - 16 jun
Stockholm, 18 - 19 aug
Malmö, 14 - 15 okt
Luleå, 20 - 21 okt
Stockholm, 2 - 3 nov
Göteborg, 3 - 4 nov
Jönköping, 11 - 12 nov
Stockholm, 8 - 9 dec
Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 - Distans

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 25 - 29 maj
Online, 3 - 17 jun
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Göteborg, 11 - 13 maj
Stockholm, 15 - 17 jun
Stockholm, 18 - 20 aug
Malmö, 14 - 16 okt
Luleå, 20 - 22 okt
Stockholm, 2 - 4 nov
Göteborg, 3 - 5 nov
Jönköping, 11 - 13 nov
Stockholm, 8 - 10 dec
Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Omfattning: 1 dag
Online, 7 apr
Online, 7 apr
Kontinuitetshantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Kontinuitetshantering - Business continuity - Distans

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Online, 20 apr - 8 maj
Online, 5 - 22 maj
Riskhantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 11 - 12 jun
Stockholm, 26 - 27 nov

Fortsättning

Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 28 - 29 apr
Göteborg, 26 - 27 maj
Stockholm, 10 - 11 jun
Stockholm, 22 - 23 sep
Malmö, 16 - 17 nov
Göteborg, 24 - 25 nov
Stockholm, 8 - 9 dec
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 19 maj
Stockholm, 17 sep
Göteborg, 3 dec