Kvalitetsledning ISO 9001

Ett bra ledningssystem är en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Ledningssystemet bidrar såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus. Vi har utbildningar som hjälper er både med vad är ett ledningssystem och hur utvecklar ni ert ledningssystem.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Malmö, 30 sep - 1 okt
Stockholm, 15 - 16 okt
Luleå, 15 - 16 okt
Göteborg, 6 - 7 nov
Jönköping, 12 - 13 nov
Stockholm, 3 - 4 dec
Grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Malmö, 30 sep - 2 okt
Stockholm, 15 - 17 okt
Luleå, 15 - 17 okt
Göteborg, 6 - 8 nov
Jönköping, 12 - 14 nov
Stockholm, 3 - 5 dec
Riskhantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 26 - 27 nov
Kontinuitetshantering i praktiken

Utbildning

Omfattning: 1 dag
OAIS, Oberoende Arkivinformationssystem

Utbildning

Omfattning: 0,5 dag

Fortsättning

Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 24 - 25 sep
Göteborg, 19 - 20 nov
Malmö, 19 - 20 nov
Stockholm, 9 - 10 dec
Kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Rollen som kvalitets- och miljösamordnare

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 1 okt