Detta är ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Standarderna inom ISO 9000-serien används idag av många tjänste- och varuproducerande företag, inom offentlig och ideell verksamhet i hela världen. I Sverige certifieras ett nytt företag enligt ISO 9001 varje dag  och vissa företag har till och med standarden som krav för att göra affärer. Standarden kan användas av alla typer av verksamheter, stora som små. 

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser  samtidigt som man aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande. Med hjälp av ISO 9001 kan din organisation bygga upp en överenskommen struktur och arbetssätt med ledningen, de anställda och underkonsulter för hur ni arbetar – så att relevanta rutiner är uppsatta för verksamheten och väsentligheter finns dokumenterade.

Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation i form av policyer, manualer, rutiner, riktlinjer och checklistor som skapas av organisationen för att säkerställa att produkter och tjänster behåller god kvalitet och att kunden blir nöjd. Din organisation kan själv välja vad och hur ni vill dokumentera arbetet, exempelvis i form av post-its, word-dokument eller filmer via intranät. Det viktigaste är att ledningssystemet löpande uppdateras och att förbättringsarbetet sker kontinuerligt.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

Certifiering

För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst att din organisation implementerar kvalitetsledningssystemet och därefter säkerställer att ni uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Allt fler organisationer inser vikten av att vara ISO 9001-certifierade. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  

För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO 9001-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner. Här kan du läsa mer om certifiering.

 


Case: SunPine ökade kvalitetstänkandet

Foto: Hendrik Morkel på Unsplash

Ett ungt, växande företag som infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi frågade Piteå-företaget SunPine, som fick sin certifiering i januari 2019, hur arbetet gick och vilka tips de kan ge till andra.

Grunderna i kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till kvalitetsledning och förklarar nyttan med ett kvalitetsledningssystem. Genomgången av fokusområden i ISO 9001 gör att du får förståelse för innehållet i standarden och insikt om vad den innebär i praktiken.

En introduktion till ISO 9001 med artiklar och intervjuer

Få stöd genom boken om "Verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem. En introduktion till 9001." 

Boken innehåller ett antal artiklar och intervjuer som inspirerar och hjälper dig med problem du ställs inför.