4. Organisationens förutsättningar

4.3 Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning

Fråga:
Kan man avgränsa ledningssystemet och certifiering så det gäller endast produktion av produkter och inte utveckling, inköp och försäljning av produkterna?

Svar:
JA, under förutsättning att organisationen har förmåga att uppfylla ställda krav på produkter och tjänster samt har förmåga att öka kundtillfredsställelsen.

Kommentar:
När omfattningen bestäms bör organisationen, utöver externa/interna frågor (4.1) och krav från relevanta intressenter (4.2) också fastlägga kvalitetsledningssystemets gränser genom att ta hänsyn till bl.a.

  • organisationens infrastruktur
  • organisationens olika lokaliseringar och aktiviteter
  • kommersiella policyer och strategier
  • centralt eller från externa leverantörer erhållna funktioner, aktiviteter, processer, produkter och tjänster.

De områden/processer som inte ingår i ledningssystemet/certifieringen ska behandlas som utlagda processer/inköp/leverantörer.

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv