Logga in

Tolkningsgrupp för ISO 9001

SIS är nationell representant i ISO och därför också ansvarig för tolkningsgruppen. Vårt fokus handlar om utveckling och revidering av standardens innehåll. SIS Tolkningsgrupp är en arbetsgrupp som ligger under Kvalitetsledningskommittén (SIS/TK 304, AG 2.1 Tolkningsfrågor)

Ordförande:
Lennart Gidlöf (Sustema)

Sekreterare:
Tina Bohlin (SIS)  

Tolkningsgruppens aktiva medlemmar:
Tina Bohlin, SIS
Åsa Eklund Falconer, SOS International AB
Kristina Friberg, Volvo Personvagnar AB
Ellen Friberg, VisionL Kvalitetspartner AB
Lennart Gidlöf, Sustema AB
Eva-Stina Hedin, Rise Research Institutes of Sweden 
Christina Sigurdsson, ISS Facility Services AB
Gerhard Persson, Qvalify AB


Läs mer

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015.