Tolkningsgrupp för ISO 9001

SIS är nationell representant i ISO och därför också ansvarig för tolkningsgruppen. Vårt fokus handlar om utveckling och revidering av standardens innehåll. SIS Tolkningsgrupp är en arbetsgrupp som ligger under Kvalitetsledningskommittén (SIS/TK 304, AG 2.1 Tolkningsfrågor)

Ordförande:
Lennart Gidlöf (Sustema)

Sekreterare:
Tina Bohlin (SIS)  

Tolkningsgruppens aktiva medlemmar:
Tina Bohlin, SIS
Åsa Eklund Falconer, SOS International AB
Gustaf Ericsson, Improvact AB
Ellen Friberg, VisionL Kvalitetspartner AB
Lennart Gidlöf, Sustema AB
Eva-Stina Hedin, Rise Research Institutes of Sweden
Kristina Leijonmalm, FMV Försvarets Materielverk 
Gerhard Persson, Qvalify AB
Esbjörn Grandalen, Västerviks kommun
Carina Henriksson och Jeanette Harr, Volvo Car Corporation
Hans Skalin, HSQC AB
Maria Eriksson, Ericsson AB
Per Webb, Scania AB
Maria Larsson, Volvo Group
Joachim Stoppenbach, Canea Partner Group AB


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Läs mer

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015.