Tolkningsgrupp för ISO 9001

SIS är nationell representant i ISO och därför också ansvarig för tolkningsgruppen. Vårt fokus handlar om utveckling och revidering av standardens innehåll. SIS Tolkningsgrupp är en arbetsgrupp som ligger under Kvalitetsledningskommittén (SIS/TK 304, AG 2.1 Tolkningsfrågor)

Ordförande:
Lennart Gidlöf (Sustema)

Sekreterare:
Ulrika Edholm och Bengt Rydstedt (SIS)  

Tolkningsgruppens aktiva medlemmar:
Bengt Rydstedt, SIS
Ulrika Edholm, SIS
Per Webb, Scania CV
Sofia Bern, Volvo Group Sweden
Joachim Stoppenbach, Canea Partner Group
Gerhard Persson, Qvalify
Eva-Stina Hedin, Rise Research Institutes of Sweden
Mats Andersson, EQS Consulting
Anna Vesterberg, Bureau Veritas Certification Sverige 
Michael Sjöberg, Region Örebro Län


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Läs mer

Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 9001:2015.