6. Planering

6.2.1 Kvalitetsmål

Fråga:
– Kvalitetsmålen ska uppdateras efter behov. Vad innebär det i praktiken? Ska de uppdateras varje år?

Svar:
Nej, ISO 9001:2015 ställer inget krav på årlig uppdatering.

Kommentar:
Nej, organisationen bör beakta att uppdatera kvalitetsmålen då organisationen står inför tänkbara eller verkliga förändringar som kan påverka förmågan att nå kvalitetsmålen. Nödvändiga åtgärder måste genomföras för att man ska bli säker på att nya problem eller krav hanteras. Kvalitetsmålen bör alltså uppdateras eller kompletteras när så behövs för att spegla införda ändringar i verksamheten. Mål som uppnåtts bör givetvis också ersättas av nya mål.

Det går därmed inte att sätta någon generell tidsram för hur ofta eller när kvalitetsmålen behöver uppdateras.

6.2.2 Planering kvalitetsmål

Fråga: 
– Måste resurser och hur målen ska följas upp stå i handlingsplanen, eller räcker det att organisationen tar ställning till resurser när målen sätts och utvärderar detta genom hur väl organisationens KPI:er uppfylls?

Svar:
Nej, det finns inte något krav på dokumenterad information i ISO 9001:2015, § 6.2.2. 

Kommentar:
Begreppet handlingsplan finns inte med i ISO 9001:2015. 

Organisationen ska avgöra, det vill säga bestämma, besluta eller fastställa: 

  1. vilka resurser som kommer att krävas [ISO 9001:2015, § 6.2.2 b] 
  2. hur resultatet ska utvärderas [ISO 9001:2015, § 6.2.2 e]

Men detta behöver alltså inte finnas som dokumenterad information.

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv