6. Planering

6.2.1 Kvalitetsmål

Fråga:
Kvalitetsmålen ska uppdateras efter behov. Vad innebär det i praktiken? Ska de uppdateras varje år?

Svar:
NEJ, ISO 9001:2015 ställer inget krav på årlig uppdatering.

Kommentar:
NEJ, organisationen bör beakta att uppdatera kvalitetsmålen då organisationen står inför tänkbara eller verkliga förändringar som kan påverka förmågan att nå kvalitetsmålen. Nödvändiga åtgärder måste genomföras för att man ska bli säker på att nya problem eller krav hanteras. Kvalitetsmålen bör alltså uppdateras eller kompletteras när så behövs för att spegla införda ändringar i verksamheten. Mål som uppnåtts bör givetvis också ersättas av nya mål.

Det går därmed inte att sätta någon generell tidsram för hur ofta eller när kvalitetsmålen behöver uppdateras.

 

3. Termer och definitioner
4. Organisationens förutsättningar
6. Planering
7. Stöd
8. Verksamhet
9. Utvärdering av prestanda


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.