Logga in

Skapa och införa ditt kvalitetsledningssystem

Du kan få professionell hjälp av våra konsulter, vidareutbilda dig, använda vår revisionschecklista och guidande webbtjänst Perspektiv. Utbildningar, handböcker, standarder och intressanta artiklar är annat som du har nytta av på vägen. Hur du väljer att skapa och införa ditt kvalitetsledningssystem är självklart specifikt för just din organisation.

I början av arbetet är det bra att känna till dessa sju steg

1. Engagera högsta ledningen för att

 • komma överens om varför ett kvalitetsledningssystem bör införas
 • bestämma organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser
 • bestämma behov och förväntningar hos kunder och andra intressenter
 • förstå de principer för kvalitetsledning som beskrivs i ISO 9000
 • granska konsekvensen av riskbaserat tänkande
 • upprätta organisationens mål
 • beskriva kvalitetsledningssystemets omfattning
 • upprätta policy
 • upprätta kvalitetsmål

2. Identifiera nyckelprocesser

 • Bestäm vilka processer som behövs för att leverera produkter och tjänster
 • Förstå kraven på processerna i ISO 9001
 • Bestäm vilka risker och möjligheter som är knutna till processerna

3. Planera kvalitetsledningssystemet

 • Identifiera gapen i befintligt system vid jämförelse med kraven på ett kvalitetsledningssystem
 • Bestäm vilken styrning av processerna som behövs
 • Bestäm vilken processmiljö (arbetsmiljö) som behövs
 • Bestäm vilken förmåga och utrustning som behövs 

4. Dokumentera kvalitetsledningssystemet

 • Dokumentera de processer, de aktiviteter och den styrning som behövs
 • Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen därutöver behöver
 • Säkerställ att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001

5. Inför kvalitetsledningssystemet

 • Styr och kontrollera processerna
 • Styr och kontrollera utrustning för övervakning och mätning
 • Utbilda personalen
 • Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt

6 Styr och kontrollera kvalitetsledningssystemet

 • Övervaka och mät prestanda
 • Revidera processernas verkan
 • Lägg fokus på kundtillfredsställelse
 • Styr och kontrollera ändringar i system och arbetssätt
 • Genomför ledningens genomgång

7. Förbättra kvalitetsledningssystemet

 • Låt en oberoende tredje part certifiera kvalitetsledningssystemet
 • Sträva efter förbättring med ledning av ISO 9004 Kvalitet i en organisation – Vägledning för att nå hållbar framgång (kommer i april)
 • Överväg att tillämpa någon modell för kvalitetsutmärkelser (t.ex. SIQ eller EFQM) i organisationens verksamhet

Många organisationer väljer att anlita en konsult vid uppstarten för att få hjälp att införa ett kvalitetsledningssystem. Har ni inte tid eller har brist på resurser för att driva projektet är det en god idé att hämta kompetensen på annat håll. Vi kan hjälpa er med det. Hos oss får du professionell hjälp av våra konsulter inom kvalitetsledning.


Utveckla och leda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildningen ger dig djupare kunskaper om standardens krav, vilka metoder som används för att bygga upp ett fungerade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 samt hur processen för certifiering går till.

Standardpodden

I första avsnittet av standardpodden intervjuas Tina Bohlin, kvalitetsexpert, om övergången till nya ISO 9001.

#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Kontakta oss

Behöver du hjälp på vägen så finns vår kundtjänst till hands.

Ring oss på 08-555 523 10, så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.