Medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 11 - 12 mar
Stockholm, 6 - 7 apr
Stockholm, 4 - 5 maj
Stockholm, 22 - 23 sep
Göteborg, 13 - 14 okt
Stockholm, 8 - 9 dec
Riskhantering för medicintekniska produkter -ISO 14971

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 17 - 18 mar
Göteborg, 15 - 16 apr
Göteborg, 2 - 3 jun
Göteborg, 20 - 21 okt
Stockholm, 12 - 13 nov
Grundkurs Medicintekniska Regelverk

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 31 mar - 1 apr
Göteborg, 26 - 27 maj
Göteborg, 1 - 2 sep
Stockholm, 8 - 9 sep
Stockholm, 17 - 18 nov
Produktutveckling för medicintekniska produkter

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 31 mar - 1 apr
Stockholm, 13 - 14 maj
Regelverk och CE-märkning för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Ledningssystem enligt ISO 15189

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 18 mar
Stockholm, 15 dec

Fortsättning

Nya ISO 13485 - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt  ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 13 mar
Stockholm, 8 apr
Stockholm, 6 maj
Stockholm, 24 sep
Göteborg, 15 okt
Stockholm, 10 dec
Nya regelverken MDR och IVDR - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 19 mar
Göteborg, 28 maj
Stockholm, 25 sep
Göteborg, 19 nov
Riskhantering för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar