Medicinteknik - en man i sjukvårdsklädsel med maskin

Utbildningar inom medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte enbart av direktiv och regelverk, utan också av att en viss kvalitet uppnås. Vårt heltäckande utbildningsutbud hjälper dig med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning samt intern revision.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 8 - 9 dec
Stockholm, 10 - 11 mar
Göteborg, 7 - 8 apr
Stockholm, 18 - 19 maj
Grundutbildning Medicintekniska Regelverk

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 17 - 18 nov
Stockholm, 10 - 11 feb
Göteborg, 16 - 17 mar
Riskhantering för medicintekniska produkter -ISO 14971

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 12 - 13 nov
Göteborg, 9 - 10 mar
Stockholm, 20 - 21 apr
Produktutveckling för medicintekniska produkter

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 14 - 15 apr
Göteborg, 27 - 28 maj
Regelverk och CE-märkning för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Utbildning

Omfattning: 3 dagar
Stockholm, 1 - 3 dec
Stockholm, 13 - 15 apr
Ledningssystem enligt ISO 15189

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 7 dec
Grunderna i ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 17 - 18 nov
Stockholm, 25 - 26 maj

Fortsättning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt  ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 10 dec
Stockholm, 12 mar
Göteborg, 9 apr
Stockholm, 20 maj
Riskhantering för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Nya regelverken MDR och IVDR - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Göteborg, 19 nov
Stockholm, 18 mar
Göteborg, 10 jun
Nyheterna i ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 27 maj