Medicinteknik

Du som arbetar inom medicinteknik berörs inte bara av direktiv och regelverk utan också för att en viss kvalitet uppnås. Vi erbjuder ett heltäckande utbildningsutbud som hjälper dig både med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning, samt intern revision.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Grund

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 3 - 4 sep
Göteborg, 4 - 5 nov
Stockholm, 3 - 4 dec
Riskhantering för medicintekniska produkter -ISO 14971

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 12 - 13 nov
Regelverk för medicintekniska produkter - MDR och IVDR

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 23 - 24 okt
Stockholm, 27 - 28 nov
Produktutveckling för medicintekniska produkter

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Stockholm, 15 - 16 okt
Regelverk och CE-märkning för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar

Fortsättning

Nya ISO 13485 - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt  ISO 13485

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 5 sep
Göteborg, 6 nov
Stockholm, 5 dec
Nya regelverken MDR och IVDR - så lyckas du med övergången

Utbildning

Omfattning: 1 dag
Stockholm, 24 sep
Göteborg, 19 nov
Riskhantering för medicinska informationssystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar