Utbildning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess resultat. På så sätt hittar ni brister såväl som möjliga förbättringar. Utbildningen vänder sig till olika aktörer inom det medicintekniska området så som tillverkare, underleverantörer, distributörer, konsulter m.fl.

Den här utbildningen erbjuds i följande städer; Stockholm och Göteborg samt online. Se datum till höger.

Boka

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 7900 SEK (exkl moms)

november

tor 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

fre 8 Till bokning

Kl. 08:00 - 16:30

Göteborg

2024
mars

tor 7 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

juni

tor 13 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom medicinteknik

Till skillnad från många andra branscher ska den interna revisionen för medicintekniska verksamheter även omfatta kontroll av uppfyllelse av myndigheternas krav. Utbildningen ger dig inblick i internrevision som förbättringsverktyg. Teori varvas med praktiska övningar.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 7900 SEK (exkl moms)

november

tor 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

december

fre 8 Till bokning

Kl. 08:00 - 16:30

Göteborg

2024
mars

tor 7 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

juni

tor 13 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se