Utbildning

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess resultat. På så sätt hittar ni brister såväl som möjliga förbättringar. Utbildningen vänder sig till olika aktörer inom det medicintekniska området så som tillverkare, underleverantörer, distributörer, konsulter m.fl.

Boka

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Omfattning: 1 dag

Pris: 7900 SEK (exkl moms)

november

tor 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
februari

tor 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

maj

tor 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

tor 25 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Till skillnad från många andra branscher ska den interna revisionen för medicintekniska verksamheter även omfatta kontroll av uppfyllelse av myndigheternas krav. Utbildningen ger dig inblick i internrevision som förbättringsverktyg. Teori varvas med praktiska övningar.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Omfattning: 1 dag

Pris: 7900 SEK (exkl moms)

november

tor 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
februari

tor 9 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

maj

tor 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

tor 25 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se