Utbildning

Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485:2016

Interna revisioner fungerar som ett av företagets viktigaste kontroll- och förbättringsverktyg. Intern revision innebär att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin verksamhet och dess resultat. På så sätt hittar ni brister såväl som möjliga förbättringar.

Utbildningens huvudfokus är revisionsmetodik och ger grundläggande färdigheter enligt ISO 19011:2018 med utgångspunkt i kraven i ISO 13485:2016.

Den här utbildningen erbjuds i följande städer; Stockholm och Göteborg samt online. Se datum till höger.

Boka

Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485:2016

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

juni

tor 13 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

september

tor 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

november

tor 14 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom medicinteknik

Till skillnad från många andra branscher ska den interna revisionen för medicintekniska verksamheter även omfatta kontroll av uppfyllelse av myndigheternas krav. Utbildningen ger dig inblick i intern revision som förbättringsverktyg. Teori varvas med praktiska övningar för att få en ökad förståelse för revision som verktyg.

.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Intern revision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485:2016

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

juni

tor 13 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

september

tor 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

november

tor 14 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se