Utbildning

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Under denna dynamiska två dagarsutbildning lär du dig hantera lagkrav, standarder och metoder för att utveckla säkra och användarvänliga medicintekniska produkter, från idé till färdig produkt.

Boka

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 19900 SEK (exkl moms)

december

mån 11 - tis 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom medicinteknik

Tillverkare av medicintekniska produkter är ansvariga för att säkerställa att produkten är säker och lämplig för sin avsedda användning. Kraven omfattar bl.a. processer för produktutveckling, mjukvaruutveckling, användbarhet (Usability) och riskhantering. Genom att integrera alla dessa krav i sin egen produktutvecklingsprocess, har man kontroll på hela utvecklingsprojektet och kan tidigt identifiera alla krav på produkten, detta bidrar till effektiv utveckling och man undviker förseningar samtidigt som man uppfylla regelverket på ett effektivare sätt.

Utbildningen genomförs av två kursledare som tillsammans med deltagarna försöker få detta ganska tunga ämne att bli så begripligt som möjligt.

Genom en produktutvecklingscykel behövs olika typer av verktyg och kunskap. Utvecklingsprocessen innefattar stegvis: förstudie, koncept, planering, design, verifiering och validering. Målet med utbildningen är att du ska bli en mer insiktsfull projektledare/-deltagare i utvecklingen av medicintekniska produkter. Under utbildningen hanteras regelverkets och standarders krav i alla delar produktutvecklingsprocessen samt olika produktutvecklingsmetoders lämplighet.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Produktutveckling för medicintekniska produkter

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 19900 SEK (exkl moms)

december

mån 11 - tis 12 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se