Böcker och verktyg inom medicinteknik

Produkter som används inom vård och omsorg måste kunna fungera tillsammans med andra produkter i sin omgivning och i flera komplexa sammanhang. SIS erbjuder såväl handböcker som digitala verktyg som hjälper dig att arbeta säkert med medicinteknik och medicintekniska produkter.