Standard Swedish standard · SS-ISO 10015:2020

Quality management - Guidelines for competence management and people development (ISO 10015:2019, IDT)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger riktlinjer till organisationer när det gäller att upprätta, införa, underhålla och förbättra system för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i syfte att positivt påverka resultat som rör produkters och tjänsters kravöverensstämmelse samt relevanta intressenters behov och förväntningar. Dokumentet kan tillämpas på alla organisationer, oavsett typ och storlek. Det innebär inte tillägg till, ändring eller annan modifiering av kraven i ISO 9000-serien eller i andra standarder. This document gives guidelines for an organization to establish, implement, maintain and improve systems for competence management and people development to positively affect outcomes related to the conformity of products and services and the needs and expectations of relevant interested parties. This document is applicable to all organizations regardless of their type or size. It does not add to, change or otherwise modify requirements for the ISO 9000 family or any other standards.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Competence management systems (04.070) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Kompetensförsörjning, SIS/TK 304/AG 3.1

International title:

Article no: STD-80022063

Edition: 2

Approved: 5/17/2020

No of pages: 28

Replaces: SS-ISO 10015