Standard Svensk standard · SS-ISO 10015

Kvalitetsledning - Riktlinjer för utbildning

Status: Gällande

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Guidelines for training

Artikelnummer: STD-27679

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-07

Antal sidor: 37