Standard Svensk standard · SS-ISO 10004:2019

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för övervakning och mätning (ISO 10004:2018, IDT)

Status: Gällande

Detta dokument innehåller riktlinjer för definition och införande av processer för uppföljning och mätning av kundtillfredsställelse. Detta dokument är avsett för alla organisationer, oavsett typ och storlek och oavsett vilka produkter och tjänster de tillhandahåller. Fokus i dokumentet ligger på kunder utanför organisationer (externa kunder). ANM. Genomgående i detta dokument avser termerna ”produkt” och ”tjänst” det som en organisation erbjuder till eller begärs av en kund.

Omfattning
Detta dokument innehåller riktlinjer för definition och införande av processer för uppföljning och mätning av kundtillfredsställelse. Detta dokument är avsett för alla organisationer, oavsett typ och storlek och oavsett vilka produkter och tjänster de tillhandahåller. Fokus i dokumentet ligger på kunder utanför organisationer (externa kunder). ANM. Genomgående i detta dokument avser termerna ”produkt” och ”tjänst” det som en organisation erbjuder till eller begärs av en kund. This document gives guidelines for defining and implementing processes to monitor and measure customer satisfaction. This document is intended for use by any organization regardless of its type or size, or the products and services it provides. The focus of this document is on customers external to the organization. NOTE Throughout this document, the terms “product” and “service” refer to the outputs of an organization that are intended for, or required by, a customer.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO 10000-serien, SIS/TK 304/AG 3.4

Internationell titel: Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009961

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-18

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-ISO 10004:2018