Standard Svensk standard · SS-ISO 10004:2018

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för övervakning och mätning (ISO 10004:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10004:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10004:2018

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för övervakning och mätning (ISO 10004:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance in defining and implementing processes to monitor and
measure customer satisfaction.
This International Standard is intended for use by organizations regardless of type, size or product
provided. The focus of this International Standard is on customers external to the organization.

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10004:2018

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för övervakning och mätning (ISO 10004:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO 10000-serien, SIS/TK 304/AG 3.4

Internationell titel: Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-80001585

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-28

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-ISO 10004:2019