Standard Swedish standard · SS-ISO 10004:2019

Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2018, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10004:2019

Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 649 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

Package: Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

1 pc Quality Management - Customer satisfaction -...

1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

Read more about package Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

Package price: (249.43 EUR) 2 895 SEK

Normal price: (407.10 EUR) 4 725 SEK

You save: (157.67 EUR) 1 830 SEK

Package:
Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

Package: Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

standard ikon pdf 1 pc Quality Management - Customer satisfaction -...

standard ikon pdf 1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

standard ikon pdf 1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

Read more about package Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

Package price: (249.43 EUR) 2 895 SEK

Normal price: (407.10 EUR) 4 725 SEK

You save: (157.67 EUR) 1 830 SEK

Show more Show less
Scope
Detta dokument innehåller riktlinjer för definition och införande av processer för uppföljning och mätning av kundtillfredsställelse.
Detta dokument är avsett för alla organisationer, oavsett typ och storlek och oavsett vilka produkter och tjänster de tillhandahåller. Fokus i dokumentet ligger på kunder utanför organisationer (externa kunder).
ANM. Genomgående i detta dokument avser termerna ”produkt” och ”tjänst” det som en organisation erbjuder till eller begärs av en kund.

This document gives guidelines for defining and implementing processes to monitor and measure customer satisfaction.
This document is intended for use by any organization regardless of its type or size, or the products and services it provides. The focus of this document is on customers external to the organization.
NOTE Throughout this document, the terms “product” and “service” refer to the outputs of an organization that are intended for, or required by, a customer.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10004:2019

Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring (ISO 10004:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 649 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Package:
Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

Package: Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

1 pc Quality Management - Customer satisfaction -...

1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

Read more about package Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse

Package price: (249.43 EUR) 2 895 SEK

Normal price: (407.10 EUR) 4 725 SEK

You save: (157.67 EUR) 1 830 SEK

Package:
Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

Package: Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

standard ikon pdf 1 pc Quality Management - Customer satisfaction -...

standard ikon pdf 1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

standard ikon pdf 1 pc Quality management - Customer satisfaction -...

Read more about package Paket Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – PDF

Package price: (249.43 EUR) 2 895 SEK

Normal price: (407.10 EUR) 4 725 SEK

You save: (157.67 EUR) 1 830 SEK

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80009961

Edition: 2

Approved: 2/18/2019

No of pages: 92

Replaces: SS-ISO 10004:2018