Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2018

Kvalitetsledning - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2018

Kvalitetsledning - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument ger vägledning för utformning, granskning, godkännande, tillämpning och revidering av kvalitetsplaner. Dokumentet är tillämpligt på alla kvalitetsplaner, oavsett avsett resultat och oavsett om den gäller en process, produkt eller tjänst eller ett projekt eller avtal samt oavsett organisationens typ och storlek. Det kan användas oavsett om organisationen har ett ledningssystem som överensstämmer med ISO 9001 eller inte. Detta dokument ger vägledning och definierar inte krav. Det fokuserar främst på resultaten och är inte en guide för att planera framtagning av ett kvalitetsledningssy-stem ANM. För att undvika upprepning av ”process, produkt, tjänst, projekt eller avtal” används termen ”specifikt fall” i detta dokument.

Omfattning
Detta dokument ger vägledning för utformning, granskning, godkännande, tillämpning och revidering av kvalitetsplaner.
Dokumentet är tillämpligt på alla kvalitetsplaner, oavsett avsett resultat och oavsett om den gäller en process, produkt eller tjänst eller ett projekt eller avtal samt oavsett organisationens typ och storlek.
Det kan användas oavsett om organisationen har ett ledningssystem som överensstämmer med ISO 9001 eller inte.
Detta dokument ger vägledning och definierar inte krav.
Det fokuserar främst på resultaten och är inte en guide för att planera framtagning av ett kvalitetsledningssy-stem
ANM. För att undvika upprepning av ”process, produkt, tjänst, projekt eller avtal” används termen ”specifikt fall” i detta dokument.

This document gives guidelines for establishing, reviewing, accepting, applying and revising quality plans.
This document is applicable to quality plans for any intended output, whether a process, product, service, project or contract, and any type or size of organization.
It is applicable whether or not the organization has a management system in conformity with ISO 9001.
This document provides guidance and does not specify requirements.
It is focused primarily on the provision of outputs and is not a guide to the planning of quality management system development.
NOTE To avoid undue repetition of “process, product, service, project or contract”, this document uses the term “specific case”.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2018

Kvalitetsledning - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80004852

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-06-26

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 10005:2005