Standard Svensk standard · SS 20101

Provning och kontroll - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen Allmänt Metrologi och mätning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Testing and inspection - Terminology

Artikelnummer: STD-5529

Utgåva: 3

Fastställd: 1981-05-20

Antal sidor: 16