Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 65:2018

Certifieringsordning för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt SS-ISO 20121

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 65:2018

Certifieringsordning för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt SS-ISO 20121
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar krav för certifieringsorgan och dess personal i samband med revision och certifiering av för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt
SS-ISO 20121.
Kraven i SS-ISO 20121 ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 65:2018

Certifieringsordning för ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt SS-ISO 20121
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Certification scheme for event sustainability management systems according to SS-ISO 20121

Artikelnummer: STD-80003454

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-10

Antal sidor: 6