Nyhet · 2020-07-07

God beredskap i kristid skapar snabb omställning

Astra Zeneca var tidiga med att införa den nya globala ledningssystemstandarden för bättre arbetsmiljö, ISO 45001. Ett enkelt val, enligt Kjell Johnsson, Astra Zeneca. – Det passar in med vårt ledningssystem och extern certifiering ger oss ytterligare kontroll på att vi gör rätt saker, säger han.

Införandet av ISO 45001 vässade arbetssätt som redan fanns, berättar Kjell Johnsson, ansvarig för säkerhet, hälsa och miljö inom Astra Zeneca Sverige.

Text: Susanne Rydell  Foto: Johan Knobe

Det globala och forskningsintensiva läkemedelsföretaget Astra Zeneca är ofta uppmärksammat i medier. Det har, minst sagt, gällt även under coronapandemin.

Rubrikerna har ofta handlat om praktiska insatser. Astra Zeneca började som ett tillägg till den vanliga produktionen i sin anläggning i Södertälje även tillverka handsprit, både för eget bruk och för att skänka till vården. Företaget donerade också skyddsmasker till sjukvården i 50 länder; i Sverige fick Socialstyrelsen ta emot 300 000 masker.

Än mer uppmärksammat har samarbetet med brittiska forskare på Oxfords universitet varit. Där pågår nu forskning om ett potentiellt vaccin mot covid-19. Kliniska studier fas 1 påbörjades under våren med fokus på säkerhet och effekt av det potentiella vaccinet.

Kjell Johnsson, som i grunden är kemiingenjör, har arbetat på Astra Zeneca i mer än 20 år och tycker att våren har varit ett kvitto på företagets beredskap.

– Vi är många inom företaget som är stolta över att arbeta på ett så snabbfotat företag, det som skett under våren är ett exempel på det, säger han.

Vässat arbetssätt med ledningssystem

Snabbhet präglade också företagets införande av den nya ledningssystemstandarden ISO 45001. Förra året certifierade sig Astra Zeneca både mot  ISO 14001 och ISO 45001. Standardernas uppbyggnad stämde väl överens med hur man arbetat tidigare.

– Vi har jobbat med ett gemensamt system för säkerhet, hälsa och miljö sedan 2007. Det var inte ett stort steg att gå vidare och certifiera oss, möjligen var det så att certifieringsorganet var förvånade att vi så snabbt uppfyllde kraven, säger Kjell Johnsson, som har titeln Governance Lead och leder arbetet med säkerhet, hälsa och miljö i Sverige.

Det finns flera skäl till att ledningssystemstandarderna passade in väl.

– Det klaffar bra eftersom ISO-standarderna har en gemensam grundstruktur och inte leder till något onödigt merarbete för vår del, säger han.

Införandet av ISO 45001 blev ett sätt att vässa ett arbetssätt som redan fanns, enligt Kjell Johnsson.

– Vi har inte kastat saker över ända utan enbart passat på att förbättra några delar. Till exempel genom att bli bättre på att beskriva det befintliga samarbetet med personalrepresentanter och olika externa intressenter. Vi arbetade förstås redan med samverkan i vårt systematiska arbete, men hade inte beskrivit det i ett styrande dokument, säger han.

Det arbetet har i sin tur haft inverkan på kommunikationen i fler sammanhang, inte minst den interna kommunikationen.

– Vi har funderat över i vilka forum vi kommunicerar och om vad. Det har blivit en möjlighet att visa att så här jobbar vi tillsammans med säkerhet, hälsa och miljö, säger Kjell Johnsson.

– Medarbetare ska må minst lika bra när de går från jobbet som när de kom dit, och vi ska inte orsaka onödig miljöpåverkan.


 Detta är en redigerad artikel ur tidningen Perspektiv #2 2020.
Läs mer om Perspektiv här >>


Astra Zeneca i Sverige

I Södertälje finns 4 800 medarbetare i en av världens största produktionsenheter för läkemedel.

Forskningen i Göteborg är bland annat fokuserad på sjukdomar inom områdena kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

I Göteborg arbetar ca 2 400 personer varav mer än 400 utländska forskare från nästan 50 olika länder.

Astra Zeneca stod för cirka 3 procent av Sveriges totala export 2018.

KJELL JOHNSSONS 5 BÄSTA RÅD OM ISO 45001

Förankra ISO-certifieringen med den högsta ledningen, och gå igenom status och planer för arbets-miljö- och miljöarbetet med dem regelbundet. Det ger värdefull draghjälp när det behövs.


2 Dra nytta av arbetet även genom att kommunicera internt. Då kan medarbetare känna en stolthet i att vi gör mycket för att alla ska må bra och att vi tar ansvar för vår miljö.


Se fördelarna med årlig kontroll av externa certifieringsorgan.  Viktigt för att stärka robustheten i ledningssystemet och ger en  inblick från oberoende instans.


Arbeta med ständiga förbättringar och ställ frågor som vad vi kan göra enklare och vad som underlättar för medarbetare.


5 Tänk på att inte bara sätta upp krav – ha en dialog med verksamheten. ISO-standarden är ett stöd  i det arbetet.

 

Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001