Nyhet · 2020-12-11

Här sitter samhällsansvar i väggarna

Allt från kalendrar och kaffebryggare till andningsskydd ingår i Staples sortiment. Olika kunder har olika behov – men utöver produkterna vill Staples bidra med något mer. ”Samhällsansvar är grundläggande för oss och vi vill kunna visa våra kunder hur vi arbetar”, säger Johanna Jigmo-Linde på företaget Staples Nordics.

TEXT: Susanne Rydell
FOTO: Mattias Björlevik

Namnet Staples – häftklamrar – ger en tydlig signal om koncernens verksamhet. Men förutom kontorsmaterial säljer Staples också förbrukningsmaterial och lösningar till flera andra delar av arbetsplatsen: hygienutrymmet, städförrådet, konferensrummet och inte minst för kaffet i lunchrummet. Det finns även sjukvårds- och omsorgsprodukter samt förbrukningsmaterial till skolor och förskolor.

– Det är ett brett sortiment till alla sorters verksamheter, stora som små. Försäljningen sker via kanaler som webb, avtalskunder och butiker, säger Johanna Jigmo-Linde.

Staples är en internationell koncern och har sitt svenska huvudkontor i Borås. Johanna Jigmo-Linde som arbetar med frågor om samhällsansvar, miljö och kvalitet för Staples i Norden är i grunden biolog, med en magisterexamen från Stockholms universitet.

Certifering mot ISOs ledningssystem

– Miljöfrågor finns i vårt DNA, säger Johanna Jigmo-Linde när hon beskriver bakgrunden till Staples arbete med hållbarhetsfrågor.

– Vi började tidigt arbeta strukturerat med miljöfrågor och Staples var ett av de första företagen som certifierade sig mot ISO 14001, det skedde redan 1997.

Staples är också certifierat mot ledningssystemstandarden för kvalitet, ISO 9001, sedan över tio år tillbaka.

Egendeklaration istället för certifering

– Inom Staples har man sett nyttan med att arbeta strukturerat med ständiga förbättringar, säger Johanna Jigmo

Därför var steget heller inte långt att börja arbeta med ISO 26000 Socialt ansvarstagande när standarden lanserades för tio år sedan.

– Fast det var en besvikelse att det inte gick att certifiera sig mot standarden, vi vill gärna kunna verifiera och visa vad vi gör. Vi har i stället gjort en egendeklaration. Det var en stor fördel för oss att den möjligheten fanns, säger Johanna Jigmo-Linde.

I arbetet med den uppdaterade svenska egendeklarationen (SIS SP-2) lyfts dessutom de globala målen för hållbar utveckling (UN SDGs) in i dokumentet . Målet är att underlätta för organisationer att maximera sina bidrag till hållbar utveckling.

Johanna Jigmo-Linde välkomnar att möjligheten till egendeklaration nu stärks ytterligare.

– En egendeklaration är viktig för oss. Vi har låtit göra en tredjepartsverifiering av en extern revisor för att visa att det inte är tomma ord när vi pratar om hållbarhet. Vi har kunder som blir nyfikna och vill veta mer om hur vi arbetar.

Standarden ISO 26000 har fått genomslag i företaget på flera sätt, bland annat när det gäller intressentdialoger.

– Intressentdialoger ingår ju nu också i ledningssystemstandarderna för miljö och kvalitet, men vi har arbetat med det länge med stöd i ISO 26000. Intressentdialoger och omvärldsanalys är viktiga verktyg för oss när det gäller att ta sig an FN:s hållbarhetsmål, säger Johanna Jigmo-Linde.

Intressentdialogerna kan handla om allt från att samla studenter och diskutera utmaningar i grupp till att prata med enskilda kunder i dagliga möten.

– Dialogerna sker hela tiden och är integrerade i vårt sätt att arbeta, säger Johanna Jigmo-Linde.

Nytt namn och nya tag för ISO 26000

Hon hoppas att fler upptäcker standarden när den kommer under nytt namn och i en uppdaterad version. Att ISO 26000 nu byter namn till Organisationers samhällsansvar (Social responsibility) istället för Socialt ansvarstagande är bra, enligt Johanna Jigmo-Linde som också är engagerad i SIS kommitté som arbetar med frågorna.

– Jag arbetar på nordisk nivå, och i våra grannländer bygger namnet redan på begreppet samhällsansvar, säger hon.


 Detta är en artikel ur tidningen SIS Perspektiv #4 2020.


"Vi har kunder som blir nyfikna och vill veta mer om hur vi arbetar."

Tre tips: Att arbeta med egendeklaration och ISO 26000

1 Få med ledningen. Ledningens engagemang är en förutsättning för att lyckas med att maximera er organisations bidrag till en hållbar utveckling.


2 Börja! Ta till er ISO 26000-standarden och börja med att kartlägga hur er verksamhet berör och berörs.


3 Glöm inte att tidigt identifiera och bjud in era intressenter i arbetet. Lägg fokus på externa intressenter men glöm inte att de interna intressenterna är en viktig nyckel för att bygga engagemanget som krävs för att lyckas med implementering.


Johanna Jigmo-Linde

Så definieras samhällsansvar

Enligt standarden ISO 26000 definieras samhällsansvar som en organisations ansvar för den påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön. Organisationen ska också genom ett transparent och etiskt uppförande:

  • bidra till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället,
  • ta hänsyn till olika intressenters förväntningar,
  • efterleva tillämpliga lagar och internationella uppförandenormer,
  • integrera samhällsansvar i hela organisationen och praktisera detta i alla relationer.

Utbildningar inom samhällsansvar

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom socialt ansvarstagande och samhällsansvar så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.