Nyhet · 2018-09-12

AstaZero visar vägen för test av framtidens fordon

Utvecklingen av självkörande bilar handlar mycket om teknik, men kanske ännu mer om samhällets acceptans. Det säger Monica Ringvik, CTO på AstaZero. Hon borde veta, AstaZero är världsledande på att testa allt som rör automatiserade transportsystem och en aktiv part i standardiseringsarbete.

Text: Petra Lodén

För att testa framtidens fordon måste testmiljön efterlikna verkligenheten så bra som möjligt. Ett självkörande fordon måste se samma saker som en förare skulle se och sensorerna måste utsättas för samma miljö som de skulle kunna möta i verkligheten.

– Det räcker inte med att låta bilen möta en älg och se om den stannar. Fordonen måste utsättas för många olika "vardagliga" scenarier som korsningar och omkörningar - sådant som den kommer stöta på när den är ute i verklig trafik, säger Monica Ringvik, CTO på AstaZero.

Testfordonet måste också utsättas för regn, snö och dimma. Annat som kan störa sensorerna i de självkörande bilarna är telekommunikation, det är inte tyst i luften. Och skulle bilen köra i New York bland skyskrapor påverkar deras höjd också sensorerna i fordonet. Allt detta går att simulera på AstaZeros testanläggning strax öster om Göteborg.

– Vi har skapat en helt unik och komplett testmiljö, säger vd:n Peter Janevik och lägger till att Astazero tidigt låg väldigt långt fram i en internationell jämförelse.

– För att hjälpa industrin vara konkurrenskraftig måste vi också vara först ute. Vi utvecklar ständigt testsystemet så att våra kunder kan testa snabbt och repeterbart.

Samarbete och systematiskt arbete

En utmaning är all data som samlas in och som måste systematiseras och analyseras. Peter Janevik berättar att en modern bil idag kan samla in uppåt 100 megabyte data per sekund om allt sparas. Om några år är vi uppe på gigabytenivå. Väldigt stora mängder data som riskerar att bli värdelös om den inte tas hand om på ett strukturerat och standardiserat sätt.

Samarbete och systematiskt arbete är viktigt för Astazero och både Peter Janevik och Monica Ringvik är aktiva och engagerade i standardiseringsarbetet inom ISO kring de produkter och tjänster som kan komma i fråga för autonoma transportsystem.

– Etablerade standarder är viktigt för AstaZero, vi hade inte lyckats utan standarer, vårt arbete bygger på det, säger Peter Janevik.

Han ger ett exempel: om forskarna tar fram en konstgjord bil som en kamera uppfattar som en verklig bil då måste den standardiseras.

– Vi måste säkerställa att resultat är jämförbara. Annars bygger vi en koloss på lerfötter. Utan standarder finns det en stor risk att en tillverkare av testutrustning blir en standard, vi får en marknad där en aktör får marknaden och det är inte säkert det är den bästa lösningen. Standarder ger oss ett sätt att använda den bredd som finns bland olika aktörer.

Resultat från innovationsprojekt

Andres Dingvall Rauchwerger, affärsområdeschef på SIS, är mycket glad över AstaZeros engagemang i standardiseringsarbetet.

– Från standardiseringens perspektiv är AstaZero ett bra exempel på hur resultat från innovationsprojekt som omfattat både industri och forskningsinstitut och dessutom även testverksamhet landat i standarder. Standarderna har också snabbt fått internationell spridning. Vi på SIS har arbetat aktivt med att få med standarder, eller förberedelser för standarder, som en naturlig del av fler forskningsprojekt, exempelvis de som Vinnova finansierar. AstaZeros arbete inom ISO är mycket intressant, här får svensk kunskap verkligen internationellt genomslag, säger Andres Dingvall Rauchwerger.

I Sverige har ett par större demonstrationer av självkörande fordon genomförts, bland annat en i Kista och en i Göteborg.

– Det händer nu! säger Monica Ringvik.

– Men det handlar inte bara om teknik, regelverket måste hänga med och vad vi invånare kan acceptera kommer att styra hur fort det går. Till exempel hur snart är vi beredda att låta en obemannad robottaxi hämtar våra barn till fotbollsträningen? säger hon.

Läs också: Så fungerar självkörande bilar


Framtidens transporter är temat på kommande numret av
Magasinet S. En titt på trender och tendenser som pekar framåt mot hållbara transportlösningar.


bild på Monika Ringvik

"Vi måste säkerställa att resultat är jämförbara"

Monica Ringvik, CTO på Astazero

Vad är Astazero?

Astazero står för Active safety test area och Zero syftar på riksdagens mål noll döda i trafiken i Sverige.

Det är en testbädd för fordon som startade 2010 och invigdes 2014. 

Ägare: Rise och Chalmers tekniska högskola

Finansiärer: EU, Tillväxtverket, Region Västra Götaland, Borås stad.

Samarbeten: flera fordonstillverkare och säkerhetsföretag (bl.a.Volvo (både personbilar och lastbilar), Scania och Autoliv, Ericsson och Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Antal anställda: 17 fast anställda samt konsulter

Omsättning: cirka 100 miljoner kronor (2017)

Kapacitet: Allt från små företag som behöver testa sin produkt i ett garage till kompletta trasportsystem. Test-anläggningen är fullbokad, så kunder får räkna med en väntetid på cirka tre månader.