Ekonomi- och personaladministration

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom bland annat arbetsmiljöledning. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.


Pris

Köp paketet för en användare: 4 900kr

Ge alla kommunens chefer tillgång till paketet för:

7 840 kr*/10 950 kr*/ 12 812 kr*
(*priserna är för mindre städer, större städer och storstäder enligt SKLs kommungruppsindelning)

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Conny Callin
Standarder offentlig sektor

070-536 38 14
conny.callin@sis.se