Bygg, teknik och planering för kommuner

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom bygg, teknik och planering. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Standarder som ingår i paketet
Visa alla

Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 20 054 kr

Större städer: 28 120 kr

Storstäder: 32 900 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

SIS QMP1090

SIS QMP1090 ett digitalt verktyg för att arbeta med stålbyggnader och kravställer allt från den konstruerande verksamhetens kvalitetssystem till skruven och bulten ute på arbetsplatsen.

SIS utbildning

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24