Miljö och hållbarhet

Standardisering är ett effektivt sätt att uppnå hållbarhet. Många befintliga standarder stöttar redan idag i mycket hög grad FNs hållbarhetsmål. Standarder har också en viktig roll att spela när det gäller samhällets allra största utmaningar och förändringar, som klimatkrisen, digitaliseringen och ett drägligt liv för alla på planeten. Standarder är gemensamma lösningar på återkommande problem.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s uppsatta plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över.

Standarder och Agenda 2030 hör ihop

Standarder är globalt accepterad lösningar som ger stöd och skapar möjligheter för organisationer och hela samhällen att bidra till en hållbar utveckling. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om standarder för energieffektivisering, hållbar verksamhetsutveckling, nya alternativa bränslen och mycket mer. Standarder stödjer de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig.

SS 854000 är en svensk vägledningsstandard för att bidra till arbetet med implementeringen av Agenda 2030 inom kommuner och regioner.

Standarder stöttar organisationer och länder att identifiera och reducera deras påverkan på miljön. Den mest kända standarden på området är ISO 14001 för miljöledningssystem som ger stöd och vägledning för organisationer att mäta och systematiskt arbeta med att minska sin miljöpåverkan. Det finns även en rad andra standarder för t.ex. energieffektivisering, hållbara byggnadsverk, reducering av växthusgaser etc.

SMHI har gjort två standarder för klimatanpassning gratis tillgängliga under hela 2022 och 2023 (SS-EN ISO 14090 och SS-EN ISO 14091 som nu finns på svenska). 


SIS - 100 år av globala lösningar för en hållbar framtid

Pressmeddelande

Ny svensk standard för Agenda 2030

Nu lanserar SIS, Svenska institutet för standarder, ett viktigt hållbarhetsdokument. Det är en ny vägledningsstandard som underlättar för svenska kommuner och regioner att efterleva FN:s Agenda 2030.