Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies principles, requirements and guidelines for adaptation to climate change. This includes the integration of adaptation within or across organizations, understanding impacts and uncertainties and how these can be used to inform decisions.
This document is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, e.g. local, regional, international, business units, conglomerates, industrial sectors, natural resource management units.
This document can support the development of sector-, aspect- or element-specific climate change adaptation standards.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)

Artikelnummer: STD-80012793

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-07-08

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 14090:2019