Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med SMHI gällande förbetalda standarder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Urval standarder inom klimatanpassning tillgängliggörs kostnadsfritt >>

Omfattning
Detta dokument innehåller principer, krav och riktlinjer för klimatanpassning. Här ingår
införlivande av anpassningsåtgärder inom eller mellan organisationer samt förståelse av effekter
och osäkerheter och hur dessa kan ligga till grund för beslutsfattande.
Dokumentet är tillämpligt för alla organisationer, oavsett deras storlek, typ eller
verksamhetsområde, till exempel lokala, regionala eller internationella organisationer,
affärsenheter, konglomerat, industrisektorer eller aktörer som förvaltar naturresurser.
Det kan även användas som stöd för utveckling av klimatanpassningsstandarder för specifika
sektorer, aspekter eller delar av en verksamhet.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14090:2019

Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)

Artikelnummer: STD-80034634

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-07-08

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 14090:2019