IT och information för kommuner

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom IT och information. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.


Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 6 349 kr

Större städer: 8 896 kr

Storstäder: 10 409 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Antje Thiele
antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.