Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att göra information lättillgänglig när den behövs och för rätt person. Begreppet omfattar information tryckt på papper, lagrad elektroniskt, som överförs per mejl eller post, visas på film eller yttras i en konversation.

Infosäkerhet.png

Standarder stöttar ditt arbete med informationssäkerhet

En klar och tydlig struktur och väl anpassade rutiner för informationshantering minskar säkerhetsrisker. Genom att ha tydliga interna rutiner och följa en standard minskar riskerna för att organisationer missar något viktigt eller att ett misstag begås. ISO 27000-serien är ett effektivt verktyg för alla typer av organisationer att arbeta strukturerat med informationssäkerhet.
ISO/IEC 27001 har exempelvis handfasta krav på kontinuitetshantering och kontroll över behörighetstilldelning.

Grunden för att hantera informationssäkerhet är ordning och reda - och systematik – och där kan vår onlinetjänst Ciso by SIS vara till stor hjälp.

Läs gärna mer här:


Ciso by SIS

Ciso by SIS är ett digitalt verktyg som möjliggör ett förenklat och effektivt sätt att arbeta med standarder för informationssäkerhet i ISO 27000 serien.

Genom verktyget kan du på ett överskådligt och enkelt sätt förbereda, genomföra och underhålla en SS-EN ISO/IEC 27001:2017 certifiering och ha full kontroll över dokumentationen utmed hela processen.

Läs mer om Ciso by SIS >