Miljö och hållbarhet

Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom miljö och hållbarhet. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.


Pris

Mindre städer och kommunala bolag: 5 555 kr

Större städer: 7 784 kr

Storstäder: 9 108 kr

Indelningen följer SKL:s kommungruppsindelning

Priset inkluderar prenumeration på SIS Abonnemang till kommunens anställda, användarutbildning, användarstatistik samt löpande uppdatering av aktuella standarder. Kommunala bolag prissätts som "mindre städer".

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan arbeta med standarder i offentlig sektor.

Conny Callin
Standarder offentlig sektor

070-536 38 14
conny.callin@sis.se

SIS utbildning

Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.