Standard Svensk standard · SS-ISO 20121:2012

Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar (ISO 20121:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard specificeras krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.Denna standard gäller för varje organisation som vill
— fastställa, tillämpa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang,— säkerställa att den agerar i överensstämmelse med sin angivna policy för hållbar utveckling,— visa att den frivilligt agerar i överensstämmelse med denna standard genom
— en första part (eget fastställande och egendeklarerat system),— en andra part (bekräftelse på överensstämmelse från andra parter som har ett intresse i organisationen,
såsom kunder, eller bekräftelse av andra personer på deras vägnar),— en oberoende tredje part (t.ex. ett certifieringsorgan).
I denna standard behandlas ledningen av arbetet för att förbättra hållbarheten genom hela evenemangscykeln.
Ytterligare vägledning och information till stöd för införandet ges i bilagorna.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för miljö (04.100) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöekonomi (13.020.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use (ISO 20121:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88682

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-15

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-ISO 20121:2012