Nyhet · 2023-08-16

Krav på leverantörer ska sätta P för kriminellas affärer

Snart kommer en ny standard med krav som leverantörer ska leva upp till för att kunna betraktas som ett säkert leverantörsval. Det ska minska risken för att såväl privata som offentliga organisationer gör affärer med företag som har svarta löner, skattefusk och ofullständiga leveranser som del av affärsmodellen.

Att hitta och anlita en leverantör med rent mjöl i påsen är ibland lättare sagt än gjort. Tyvärr finns det många oseriösa aktörer som på grund av slarv och okunskap eller rent onda intentioner inte är säkra att anlita, men som trots det lyckas vinna uppdrag. Det krävs ett gediget arbete för att försäkra sig om att den leverantör man har framför sig kan betraktas som en säker och trygg avtalsmotpart.

I syfte att underlätta urvalsprocessen och på så sätt gynna såväl beställaren som seriösa leverantörer håller en ny standard, SS 618000 Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja, på att tas fram.

– Den här standarden kommer att stärka och betrygga faktaunderlaget för bedömning av vilka leverantörer som kan betraktas som säkra och möjliggöra en bättre och mer strukturerad uppföljning av avtalsefterlevnad, förklarar Catherine Borgkvist, kvalitetschef på Inyett AB och ordförande i den kommitté som tagit fram förslaget.

SS 618000 är på remiss och fram till den 8 september finns möjligheten att ta del av och tycka till om kraven som en leverantör enligt standarden ska leva upp till, för att betraktas som ett säkert val.

Läs och kommentera remissen här

Utöver standarden arbetar kommittén med att ta fram ett program för verifiering, så att leverantörer ska kunna få ett påstående om att de lever upp till kraven verifierat. I slutändan kommer den nya standarden att effektivisera inköpsprocessen och försvåra för kriminella företag med en affärsmodell som bland annat inkluderar svarta löner, skattefusk och ofullständiga leveranser.

Vill du veta mer om SIS standardisering för säkrare affärer? Besök kommitténs webbsida eller kontakta Hanna Axelsson, projektledare på SIS.

 

 

 

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Teknisk kommitté

SIS/TK 618 - Säkra affärer

Kommittén arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Kommitténs fokus ligger för närvarande på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation. Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen.