Nyhet · 2019-11-06

Puffa i rätt riktning för att nå målen i Agenda 2030

När Agneta Niklasson, miljöpartistiskt regionråd i Region Östergötland, besökte konferensen Mötesplats Agenda 2030 fick hon med sig ett bestående intryck – teorierna om mild påverkan, så kallad nudging.

- Alla möten, nya kunskaper och inriktningen på helheten, är den stora behållningen av konferensen, berättar Agneta Niklasson och tar upp maten som serverades som ett exempel:

- Maten på konferensen visade hur nudging används i praktiken. Maten var vegetarisk och genom att förändra vad som är standardval kan vi tillsammans påverka klimatet.

Upphovsmannen bakom teorin om nugding är Richard Thaler, som 2017 belönades med Nobelpriset i ekonomi. Nudging, eller puffning som är den svenska benämningen, är ett samlingsbegrepp inom beteendeekonomi och används som beskrivning av verktyg för att hjälpa individer att fatta beslut som främjar deras välfärd, men utan att begränsa deras handlingsfrihet.

Stort klimatavtryck

Agneta Niklasson är politiskt ansvarig inom Region Östergötland, för frågan kring målen i Agenda 2030. Hon menar att målen kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är odelbara, de påverkar alla varandra. Hon vänder blicken mot sjukvården:

– Sjukvårdens avtryck på klimatet är större än vad många tror. Regionen har 13 000 anställda och ansvarar även för kollektivtrafiken. Det vi beslutar och gör har stor betydelse inom hela hållbarhetsområdet.

Hon konstaterar också att regionen bara är i början av arbetet kring Agenda 2030, även om viktiga insatser redan har gjorts. Bland annat har universitetssjukhuset i Linköping anslutits till en destruktionsanläggning för lustgas, något som besparar atmosfären motsvarande över 800 ton koldioxid per år.

Kollektivtrafiken är ett annat exempel där målen inom Agenda 2030 samverkar, menar Agneta Niklasson. Undersökningar visar att kvinnor upplever vissa platser som osäkra och därför hellre väljer bilen än att åka med kollektivtrafiken. Samma sak gäller för dem som har barn. Med en tryggare och mer tillgänglig kollektivtrafik förbättras människors livskvalitet, samtidigt som utsläppen från trafiken minskar.

Viktigt med samverkan

–  En viktig del av konferensen var att träffa andra som arbetar med samma frågor i kommuner och regioner, säger Agneta Niklasson. Hållbarhet är inget som vi kan åstadkomma var och en för sig. Vi måste samverka lokalt, regionalt, nationellt och globalt, sammanfattar hon.

Samma slutsats återfinns i namnet på organisationen bakom konferensen, Glokala Sverige, ett projekt som drivs av svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), med finansiering från Sida.

Text: Janne Näsström


– Region Östergötland har börjat använda Agenda 2030-målen för att följa upp verksamheten, säger regionrådet Agneta Niklasson och visar den strategiska planen med treårsbudget.

Läs mer om: Nudging (artikel på forskning.se)

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.