Nyhet · 2019-10-22

Standarder inom hållbarhet leder vägen till Agenda 2030

På konferensen Mötesplats Agenda 2030 var SIS tekniska kommitté 588 – Hållbara städer och samhällen - representerad av projektledare Yacine Slamti som hoppas på ökat engagemang i frågan från offentliga sektor.

Porträtt av Yacine Slamti
- Vi hoppas att fler kommuner och regioner ska delta i arbetet med standarder för hållbara städer och samhällen, säger Yacine Slamti.

Yacine Slamti betonar att ett arbete utan standarder som vägledning innebär att hjulet uppfinns på nytt, om och om igen. Med vägledande standarder kan istället arbetet komma fortare framåt utan att andras misstag behöver upprepas på nytt. Genom att kommuner och regioner finns representerade i den tekniska kommittén har de möjlighet att påverka utformningen av standarderna. Det här är till stöd särskilt för mindre kommuner som saknar resurser till att ge en särskild organisation eller person helhetsuppdrag att ägna sig åt hållbarhetsarbetet.

Standarderna som leder till att uppfylla målen i Agenda 2030 är av det vägledande slaget och inkräktar inte på det kommunala självstyret.

- Tvärtom, standarder är ett stöd för det kommunala självstyret, säger Yacine Slamti.

Genom att delta i en standardiseringskommitté ges kommuner och regioner möjlighet att påverka kommande standarder ända upp på Europanivå. Just nu pågår ett arbete med att revidera standarden SS 854000 ”Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner – Vägledning”. I detta arbete deltar ett 30-tal experter och sakkunniga från fler än 25 myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

Yacine Slantis förhoppning är att fler kommuner och regioner ska upptäcka möjligheten att utforma och påverka de standarder som banar vägen för ett harmoniserat hållbarhetsarbete.

Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Läs mer

Vad är Agenda 2030?

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 193 länder världen över har skrivit under de Globala målen.