Standard Svensk standard · SS 854000:2014

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 854000:2021 , SS 854000:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2014

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är en vägledningsstandard och innehåller inga krav, vilket innebär att den inte är avsedd för certifiering eller tredjepartsrevision. Användaren avgör själv till vilken grad man vill tillämpa de råd och rekommendationer som framgår i de olika avsnitten. Innehållet och strukturen bygger på ett ledningssystem som följer förbättringshjulet (planering, genomförande, uppföljning och förbättring) vilket syftar till ständig förbättring. Delar av metodiken känns igen från internationella standarder för ledningssystem, till exempel miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001.

Denna standard omfattar den hållbara utvecklingens alla tre dimensioner – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – och ger samtidigt stort utrymme för varje organisation att själv anpassa arbetets inriktning och omfattning efter verksamhetens förutsättningar och behov. Standarden omfattar såväl styrning (rådighet) som påverkan, vilket kan jämföras med begreppen direkta och indirekta aspekter inom miljöledningsområdet.

Denna standard är i första hand avsedd för kommuner, landsting och regioner. Den riktar sig till den högsta ledningen och till övriga anställda inom organisationen som berörs av och kan påverka hållbarhetsarbetet.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2014

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Management system for sustainability in communities - Guideline.

Artikelnummer: STD-101592

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-01

Antal sidor: 76

Ersätts av: SS 854000:2021 , SS 854000:2021