Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3952-2

Ritningsregler - Kinematik - Förenklad framställning - Del 2 (ISO 3952-2:1981)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Tyska Franska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2 (ISO 3952-2:1994)

Artikelnummer: STD-16237

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-10

Antal sidor: 20