Standard Svensk standard · SS 2443

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna js6 t o m js16

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts js6 to js16

Artikelnummer: STD-5016

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 5