Standard Svensk standard · SS-ISO 8512-1

Mätdon - Planskivor - Del 1: Gjutjärn

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Surface plates - Part 1: Cast iron

Artikelnummer: STD-13915

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 28