Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-1:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 1: Angivning av ytstruktur (ISO 25178-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 specifies the rules for indication of areal surface texture in technical product documentation (e.g. drawings, specifications, contracts, reports) by means of graphical symbols.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 1: Indication of surface texture (ISO 25178-1:2016)

Artikelnummer: STD-8020217

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-25

Antal sidor: 40