Standard Svensk standard · SS-ISO 128-15:2013

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 15: Varvsritningar (ISO 128-15:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 128 specifies the presentation of shipbuilding drawings for general use on metal hulls.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Allmänna standarder (47.020.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 15: Presentation of shipbuilding drawings (ISO 128-15:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-98835

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-17

Antal sidor: 24