Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12180-2:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12180 specifies the complete specification operator for cylindricity of complete integral features only, i.e. geometrical characteristics of features of type cylinder.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2: Specification operators (ISO 12180-2:2011)

Artikelnummer: STD-77646

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12180-2:2005