Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13385-2:2020

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Del 2: Djupskjutmått - Utformning och metrologiska krav (ISO 13385-2:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the most important design and metrological characteristics of calliper depth gauges — with analogue indication: vernier scale or circular scale (dial); and — with digital indication: digital display.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges (ISO 13385-2:2020)

Artikelnummer: STD-80022283

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-06-02

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 13385-2:2011