Standard Svensk standard · SS 2438

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna f6t o m f9

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts f6 to f9

Artikelnummer: STD-5011

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3