Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-72:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 72: XML fil-format x3p (ISO 25178-72:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 25178-72:2017 defines the XML file format x3p for storage and exchange of topography and profile data.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 72: XML file format x3p (ISO 25178-72:2017)

Artikelnummer: STD-8027208

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 40