Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-701:2010

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 701: Kalibrering och normaler för släpnålsinstrument (ISO 25178-701:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 specifies
- the characteristics of material measures used as measurement standards,
- the estimation methods of the residual errors, and
- the calibration methods and tests for acceptance and periodical re-verification

for areal surface texture contact (stylus) measurement instruments.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 701: Calibration and measurement standards for contact (stylus) instruments (ISO 25178-701:2010)

Artikelnummer: STD-74704

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 40