Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-604:2013

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 604: Nominella egenskaper hos beröringsfria (vitljusinterferometri) instrument (ISO 25178-604:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 specifies the metrological characteristics of coherence scanning interferometry (CSI) systems for 3D mapping of surface height.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments (ISO 25178-604:2013)

Artikelnummer: STD-98829

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-19

Antal sidor: 56