Standard Svensk standard · SS-ISO 7573:2009

Teknisk produktdokumentation - Stycklistor (ISO 7573:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller minimikrav för stycklistor i syfte att ge nödvändig information för exempelvis tillverkning, anskaffning eller underhåll av artiklar. Denna internationella standard avser såväl manuellt framställda som datorgenererade stycklistor

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Parts lists (ISO 7573:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-71651

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-11-05

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 7573