Standard Swedish standard · SS-ISO 7573:2009

Technical product documentation - Parts lists (ISO 7573:2008, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard tillhandahåller minimikrav för stycklistor i syfte att ge nödvändig information för exempelvis tillverkning, anskaffning eller underhåll av artiklar. Denna internationella standard avser såväl manuellt framställda som datorgenererade stycklistor

Subjects

Technical product documentation (01.110)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

International title:

Article no: STD-71651

Edition: 2

Approved: 11/5/2009

No of pages: 32

Replaces: SS-ISO 7573