Standard Svensk standard · SS-ISO 5845-2

Ritregler - Förenklad ritning av förband med fästelement - Del 2: Nitförband för flyg- och rymdutrustning

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Flyg- och rymdteknik Fästelement (49.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 2: Rivets for aerospace equipment

Artikelnummer: STD-17610

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 16